Loading...
เกี่ยวกับสหพัฒน์
สหพัฒน์มอบบริการด้านการจัดจำหน่ายสินค้าแบบครบวงจร ปัจจุบันเป็นบริษัทตัวแทนจำหน่ายที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และยังคงมุ่งมั่นพัฒนาเพื่อส่งความสุขให้กับคนไทยทั่วประเทศ ด้วยสินค้าที่มีคุณภาพ มาตรฐานสากล ด้วยประสบการณ์ที่ยาวนานกว่า 80 ปี
สหพัฒน์มีเครือข่ายการจัดจำหน่ายครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ กระจายสินค้าอุปโภคบริโภคหลากหลายประเภทจากศูนย์กระจายสินค้าใหญ่ ที่จังหวัดชลบุรี ไปยังช่องทางการขายกว่า 90,000 ช่องทางทั่วประเทศ แบ่งเป็นร้านค้าปลีก ค้าส่ง แบบดั้งเดิม (Traditional Trade) กว่า 84,000 ร้านค้า และ ร้านค้าปลีก ค้าส่งสมัยใหม่ (Modern Trade) ซึ่ง รวมไปถึงร้านซูเปอร์สโตร์
ซูเปอร์มาร์เก็ต ร้านสะดวกซื้อ และช่องทางพิเศษอีกกว่า 6,000 ร้านค้า

นอกจากนี้ยังรับผลิตสินค้า OEM และ SAHAPAT INTERBIZ ที่ให้บริการเกี่ยวกับการส่งออก นำเข้าสินค้า จัดจำหน่ายสินค้าไปยังนานาประเทศทั่วโลก

ประวัติความเป็นมา
“เฮียบเซ่งเชียง” เป็นกิจการเล็กๆ ขายของเบ็ดเตล็ด โดยมีการนำสินค้าจากต่างประเทศ ทั้งสินค้าอุปโภคและบริโภคมาจำหน่าย และได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2495 และได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด ในปี พ.ศ.2537