Loading...
เราสามารถร่วมกัน...

สร้างสังคมที่ดีได้ ด้วยการพัฒนาสังคม และปลูกฝังเรื่องความดี ความซื่อสัตย์

ให้กับเยาวชนไทย ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

ด้วยการ ให้

ส่งเสริมกิจกรรมสาธารณประโยชน์ การพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะเรื่องสุขภาพ และการศึกษาของพนักงาน

ด้วยการ ปลูกฝัง

ปลูกจิตสำนึกเรื่องความดี
และความซื่อสัตย์ให้กับสังคม

ด้วยการ มอบโอกาส

ด้านการศึกษาให้กับเด็กไทย
ทั่วประเทศโดยเท่าเทียมกัน

เพื่อให้เยาวชนไทยมีอนาคตที่ดีและเป็นคนดีของสังคม
ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างเยาวชนที่ดีและพัฒนาสังคมไทยให้ดียิ่งขึ้น

มูลนิธิ ดร. เทียม โชควัฒนา


มูลนิธิ ดร. เทียม โชควัฒนา เป็นองค์กรเพื่อการกุศลที่ก่อตั้งขึ้นโดยลูกหลานตระกูล “โชควัฒนา” และพนักงานบริษัทในเครือสหพัฒน์ ทั้งนี้เพื่อสืบทอด เจตนารมณ์ในการเจือจานประโยชน์ต่อส่วนรวมของอดีตท่านประธาน ดร.เทียม โชควัฒนาผู้ก่อตั้งและวางรากฐานกิจการ ในเครือสหพัฒน์


ดร.เทียม โชควัฒนา เริ่มต้นชีวิตการทำงานมาด้วยความลำบากในช่วงภาวะเศรษฐกิจตกต่ำทั่วโลก ท่านตัดสินใจลาออกจากโรงเรียนเมื่อมีอายุเพียง 15 ปีเพื่อมาช่วยธุรกิจร้านขายของชำที่เปิดใหม่ของบิดา ท่านมุมานะอดทนทำงานหนักโดยไม่เกี่ยง ขณะเดียวกันท่านก็ ได้ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมจากการเรียนภาคค่ำอ่านหนังสือและศึกษาวิชาการตลาดจากชีวิตการทำงานจริง   จนกระทั่งสามารถเปิดกิจการของตนเองและประสบความสำเร็จซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของเครือสหพัฒน์


ปัจจุบันมูลนิธิฯได้ดำเนินกิจกรรมที่หลากหลายอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นการสร้างโรงเรียน มอบทุนการศึกษา และสิ่งของเครื่องใช้ให้แก่โรงเรียนที่ขาดแคลนในชนบท การบริจาคเงินและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อสาธารณกุศล ผู้ยากไร้และผู้ประสบสาธารณภัย ตลอดจนกิจกรรมที่สร้างประโยชน์สุขแก่ สังคมส่วนรวม


สหพัฒน์ให้น้อง

สหพัฒน์ให้น้องก้าวเข้าสู่ปีที่ 5 แล้ว สหพัฒน์ยังคงมุ่งมั่นในการสนับสนุนเยาวชนไทยให้เห็นคุณค่าของการทำความดี เพื่อปลูกฝังเยาวชนไทยตั้งแต่วัยเด็ก เพื่อให้เติบโตขึ้นเป็นพลเมืองที่ดีและมีความซื่อสัตย์ ด้วยการส่งต่อเรื่องราวเพื่อเป็นแรงบันดาลใจผ่านทางรายการสร้างสรรค์เพื่อสังคม “สหพัฒน์ให้น้อง”

โดยตามหาโรงเรียนที่มีการอบรมปลูกฝังให้นักเรียนเป็นเด็กดี มีคุณธรรม ร่วมเฟ้นหาและพูดคุยกับตัวแทนเด็กดี ประพฤติดี มีคุณธรรม ซื่อสัตย์ กตัญญู มีจิตอาสา ที่มีความโดดเด่นในด้านต่างๆ โดยเฉพาะการทำความดีให้ครอบครัวและเพื่อสังคม ซึ่งทางโครงการได้เข้าไปให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะ การลดปริมาณขยะ กับนักเรียนในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดให้เกิดประโยชน์ต่อตัวเอง ต่อโรงเรียนและชุมชน รวมไปถึงสอนการประดิษฐ์สิ่งของเหลือทิ้งให้เกิดประโยชน์

นอกจากให้ความรู้แล้วสหพัฒน์ให้น้อง ยังพาน้องๆ ยกขบวนไปทำความดีรอบๆชุมชน เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนมีจิตสำนึกรักชุมชนของตัวเอง และเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างโรงเรียนและชุมชน สร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนไทยหันมาทำความดีมากยิ่งขึ้น

รับชมรายการสหพัฒน์ให้น้องได้ทาง

  • NATION TV (ช่อง 22) ทุกวันเสาร์ 13.00-13.30น.
  • ฟ้าวันใหม่ ทุกวันเสาร์ 07.30-08.00น. และ 13.00-13.30น.

ติดตามรายการย้อนหลังได้ที่ Youtube สหพัฒน์ให้น้อง

สหพัฒน์แอดมิชชั่น


การศึกษาเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ สหพัฒน์จึงเปิดโอกาสความเท่าเทียมทางการศึกษาสู่สังคมไทยในทุกภาคส่วนของประเทศ โดยจัดทำโครงการทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัย (Sahapat Admission) ที่ก้าวเข้ามาถึงปีที่ 23 เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนที่กำลังจะสอบเข้ามหาวิทยาลัย โดยรวมอาจารย์จากสถาบันชั้นนำระดับประเทศ มาสอนเคล็ดลับ เทคนิคการทำข้อสอบ และแนะแนวค้นหาตัวตนให้กับนักเรียนทั่วประเทศที่ร่วมโครงการ


เพื่อกระจายโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง ทางโครงการจึงมีการถ่ายทอดสดงานติวผ่านสัญญาณบรอดแบนด์ ไปยังโรงเรียน ต่างๆ ครอบคลุม ทั้ง 77 จังหวัดทั่วไทยแม้ในพื้นที่ห่างไกล และยังสามารถดูย้อนหลังและดาวน์โหลดตำราเรียน ผ่านทาง www.sahapatadmission.com เพื่อให้มั่นใจได้ว่านักเรียนทั่วประเทศ จะได้รับโอกาสทางความรู้อย่างเท่าเทียมกัน

เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ในปี 2563 นี้ โครงการจึงการติวรูปแบบใหม่ อยู่ไหนก็ติวได้ โดยเป็นการติวออนไลน์รูปแบบใหม่ ติวผ่านระบบInteractive Video Platform ซึ่งเป็นการติวสดออนไลน์บนเว็บไซต์ Sahapat Admission โดยแบ่งออกเป็น 2 ช่วงด้วยกัน คือ ช่วงที่ 1 ติวจัดเต็มทุกเสาร์รวม 6 เสาร์ ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 12 กันยายน-เสาร์ที่17 ตุลาคม 2563 และ ช่วงที่ 2 ติวเข้มข้นเก็บทุกเม็ด 6 วันเต็ม ตั้งแต่วันที่ 16-21 พฤศจิกายน 2563