ไลปอน เอฟ
ผลิตภัณฑ์ล้างจาน ไลปอนเอฟ ใส่ใจผู้บริโภค ตอบสนองความต้องการได้หลากหลายและใส่ใจสิ่งแวดล้อม ด้วยการคัดสรรวัตถุดิบชั้นดี การผลิตที่ดี ส่วนผสมมีค่าสารทำความสะอาดสูงถึง 17.5% ล้างทำความสะอาดได้ดีมีประสิทธิภาพ กระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐาน และได้รับการรับรองจากองค์การบริหารก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ว่าทุกขั้นตอนตั้งแต่การเลือกใช้วัตถุดิบ กระบวนการผลิต ตลอดจนถึงกระบวนการย่อยสลายหลังการใช้ มีส่วนช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศ