โพลี ไลเตอร์
แบล็คเฮด รุ่นไม่หุ้มพลาสติก คุณภาพมั่นใจได้