คินโช
คินโช ผลิตภัณฑ์กำจัดแมลง เจ้าแรกของโลกที่ได้รับมาตรฐานจนเป็นที่ยอมรับในประเทศญี่ปุ่น