คินโช
คินโช ผลิตภัณฑ์กำจัดแมลง สำหรับยาจุดกันยุง คินโชเป็นเจ้าแรกของโลกที่มีมาตรฐานจนเป็นที่ยอมรับในประเทศญี่ปุ่น