เกลือปรุงทิพย์
เกลือบริโภค เพิ่มรส เพิ่มประโยชน์ ขาว สะอาด ไม่มีสารฟอกสี ปราศจากสิ่งปลอมปน และสารปนเปื้อน เม็ดเล็กละเอียด ทำให้ง่ายต่อการคลุกเคล้าและได้รสชาติที่กลมกล่อม สม่ำเสมอ

เกลือทิพย์