Loading...
ข่าวสารและกิจกรรม
  • มาม่าคว้าแชมป์อันดับ 1 ในด้านความน่าเชื่อถือและครอ
  • ด้วยความจริงใจ มุ่งมั่นพัฒนาสินค้าเพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภค ทำให้มาม่า คว้าแชมป์อันดับ 1 ในด้านความน่าเชื่อถือและครองใจผู้บริโภค ต่อเนื่องกว่า 20 ปี จากผลสำรวจ Thailand’s Most Admired Brand 2021

    คุณเพชร พะเนียงเวทย์ กรรมการบริษัท และผู้อำนวยการ ฝ่ายการตลาด บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) ย้ำอย่างหนักแน่นว่า “สินค้าของเราเป็นอาหาร ดังนั้นสิ่งสำคัญคือต้องอร่อย เราพยายามมองหาความต้องการของผู้บริโภคตลอดเวลา และตอบสนองความต้องการของเขา รวมถึงการพัฒนาสินค้าด้วยความตั้งใจและจริงใจ เพื่อให้เข้าไปอยู่ในกลุ่มผู้บริโภคทุกกลุ่ม”

    ทิศทางต่อไปของมาม่าในการรักษาความเป็นเบอร์ 1 สิ่งสำคัญคือต้องรักษาความดี รักษาสิ่งที่เป็น Key Success Factor ไว้ให้ได้

    “สินค้าของเราเป็นอาหาร ดังนั้นเราต้องทำสินค้าที่ดี ต้องอร่อย ให้ผู้บริโภคทานอย่างปลอดภัย สิ่งที่ผู้บริโภคมองหาจากบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปมีอยู่ 5 สิ่ง คือ Tasty รสชาติต้องดี Safe ต้องปลอดภัย Convenience มีความสะดวก Preservable เก็บรักษาได้นานและ Affordable ราคาสมเหตุผล แต่อนาคตเราต้องเพิ่มอีก 2 ข้อคือต้องมี Nutrition กับ Eco Sustainable ซึ่ง Eco Sustainable มาม่ามีแล้วคือตัวถ้วยกระดาษของเรา ส่วนด้าน Nutrition เราเป็นผู้นำในการเริ่มพัฒนาโดยการเติมวิตามินเอ ธาตุเหล็กและไอโอดีนลงในสินค้าของเรา ซึ่งนั่นคือมาตรฐานของมาม่าต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่อง”