Font Sizes :    
 
  • ข่าวสารและกิจกรรม > สหพัฒน์ร่วมฝ่าวิกฤตโรคโควิด-19 มอบบะหมี่ซื่อสัตย์ 1,000,000 ซอง เพื่อประชาชน
  • สหพัฒน์ร่วมฝ่าวิกฤตโรคโควิด-19 มอบบะหมี่ซื่อสัตย์ 1,000,000 ซอง เพื่อประชาชน

             บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) ร่วมฝ่าวิกฤตโรคโควิด-19 มอบบะหมี่ซื่อสัตย์ 1,000,000 ซอง ให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยแจกจ่ายให้กับชุมชนต่าง ๆ คนขับรถแท็กซี่ มอบผ่านกระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการแก้สถานการณ์ในครั้งนี้ เพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนคนไทยที่กำลังประสบปัญหาเดือดร้อนด้านความเป็นอยู่ในขณะนี้


             ทางสหพัฒน์จึงอยากช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน โดยจัดเป็นชุดบะหมี่ซื่อสัตย์ ซึ่งประกอบไปด้วย บะหมี่ซื่อสัตย์ 1 แพ็ค จำนวน 6 ซอง ปลากระป๋องซื่อสัตย์ จำนวน 2 กระป๋อง ซึ่งจะนำไปแจกให้กับชุมชนต่าง ๆ อาทิเช่น ชุมชนสุเหร่าบ้านดอนกว่า 900 หลังคาเรือนหรือประมาณ 4,000 ครอบครัว ชุมชนสุเหร่าพญาไท ชุมชนสุเหร่ามหานาค รวมถึงชุมชนคลองเตยและชุมชนยานนาวา ซึ่งทางสหพัฒน์ยังคงประสานงานและนำของไปแจกจ่ายให้กับชุมชนต่างๆ อย่างต่อเนื่อง
             สหพัฒน์ยังมองเห็นถึงความเดือดร้อนของผู้ที่มีอาชีพขับรถแท็กซี่ ซึ่งเป็นอาชีพที่ได้รับผลกระทบในสถานการณ์โควิด-19 นี้เป็นอย่างมาก นอกจากนี้ยังมอบให้กับประชาชนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมอบผ่านกระทรวงมหาดไทย ทั้งนี้สหพัฒน์ขอเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือให้ประชาชนคนไทยสามารถต่อสู้ฝ่าฟันผ่านวิกฤติโรคระบาดโควิด-19 ไปได้ด้วยดี และจะทำการช่วยเหลือทุกภาคส่วนไปอย่างต่อเนื่อง จนกว่าประเทศไทยจะผ่านพ้นวิกฤตินี้ไปได้ในที่สุด