Font Sizes :    
 
  • ข่าวสารและกิจกรรม > สหพัฒน์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ CHAIRMAN AWARDS 2019
  • แผนกการตลาดมาม่า ฝ่ายการตลาด 2 บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)" ได้รับรางวัล ชนะเลิศ CHAIRMAN AWARDS 2019 ในโครงการแหวกกฏการตลาด"
    วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2562 ณ งานสหกรุ๊ปครั้งที่ 23 ไบเทคบางนา