Font Sizes :    
 
 • About us > SAHA GROUP > Industrial Park > CHONBURI
 •  
   
  ก่อตั้งเมื่อปีพ.ศ. 2520 บนเนื้อที่กว่า 1,600 ไร่ ในเขตเทศบาล
  ตำบลแหลงฉบัง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรีในโครงการ
  มีโรงงานผลิตไฟฟ้า กำลังการผลิต 186 เมกะวัตต์ 
   
  ระบบผลิตน้ำประปา ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง อ่างเก็บน้ำ
  สนามบิน รวมไปถึงศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์เครือ สหพัฒน์
  และสวนพักผ่อน ปัจจุบันมีโรงงานอยู่ทั้งสิ้นรวม 81 โรงงาน